Tin mới nhất :
Tin mới nhất

Cá cược trách nhiệm

{{website}} nỗ lực thúc đẩy cá cược có tiết chế.Chúng tôi coi cá cược là hoạt động xã giao mang tính giải trí để thúc đẩy mở rộng, hơn nữa chúng tôi cho rằng nếu bạn có thể kiểm soát tốt cá cược bản thân và có trách nhiệm với chính mình, thì cá cược có thể luôn giữ tính giải trí của nó. Song, chúng tôi biết rằng đối với một số người, cá cược không còn là một hoạt động giải trí vô hại, mà đã trở thành vấn đề.
Chúng tôi cho rằng cá cược nên là một hoạt động xã giao mang tính giải trí. Ghi nhớ kỹ những khuyến nghị nhỏ giản đơn này có thể giúp bạn đảm bảo cá cược của bản thân không còn là vấn đề nữa.
1
.Cá cược chỉ là một loại hình giải trí, không nên bị coi là phương thức kiếm tiền.
2
.Cược có lý trí và tránh muốn thắng lại số tiền đã thua.
3
.Chỉ cược số tiền bạn có khả năng trả. Sử dụng hạn mức tiền gửi để quản lý số tiền bạn chi tiêu.
4.Kiểm soát thời gian ban dành cho cá cược . Cài đặt nhắc nhở hoạt động để nhắc nhở thời gian bạn đã đăng nhập vào tài khoản.
5
.Cân bằng cá cược và hoạt động khác. Nếu cá cược là phương thức giải trí duy nhất của bạn, nghĩ xem bạn còn có thể cảm nhận được niềm vui từ đó hay không .
6
.Khi chơi cá cược nghỉ ngơi theo giờ cố định. Liên tục chơi cá cược sẽ khiến bạn có sự lệch lạc về thời gian cá cược và nhận thức
7
.Không nên chơi cá cược sau khi uống rượu hoặc tâm trạng bạn buồn phiền
8
.Nghĩ về tiền bạc mà bạn tiêu vào cá cược . Theo dõi hoạt động của bạn trong lịch sử tài khoản trực tuyến của bạn.
9
.Nếu bạn muốn tư vấn cá cược vấn đề , xin hãy liên hệ với tổ chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc tổ chức hỗ trợ phục vụ cá cược vấn đề.

 

Nhân viên phục vụ khách hàng của chúng tôi từng được đào tạo chuyên nghiệp về phương diện cá cược vấn đề. Họ có thể lắng nghe và giúp bạn kiểm soát cá cược. Nếu bạn đồng ý lắng nghe vấn đề cá cược của bạn tại đây, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Chúng tôi còn có phương thức liên hệ của một số tổ chức hỗ trợ phục vụ cá cược vấn đề độc lập, họ có thể sớm cung cấp tư vấn miễn phí và bảo mật cho bạn. Người chưa đủ 18 tuổi thực hiện cược là hành vi phi pháp, {{website}} sẽ nghiêm túc xử lý cá cược chưa thành niên. Chúng tôi sẽ thực hiện xác nhận tuổi của tất cả khách hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng không xác định giao nộp file chứng minh tuổi.
Nếu phát hiện bất cứ khách hàng nào chưa đủ 18 tuổi thực hiện cá cược tại {{website}},tài khoản đó sẽ bị đóng lại, và tịch thu tất cả tiền cá cược.
Nếu bạn nghi ngờ khách hàng chưa đủ 18 tuổi thực hiện cá cược tại {{website}}, xin hãy liên hệ với chúng tôi báo cáo sự việc này.